Konfidencialitātes vienošanās


Konfidencialitātes vienošanās

Jūsu konfidencialitāte ir ļoti svarīgs 123.lv darba aspekts. Šī Konfidencialitātes vienošanās ietver informāciju par to, kādas ziņas par lietotāju var iegūt laikā, kad tas atrodas mājas lapā 123.lv, un kā tās tiek izmantotas.

Personīgās informācijas iegūšana

 • 123.lv vāc un izmanto šādu personīgo informāciju:
 • Dati par to, kā jūs izmantojat mājas lapu 123.lv.
 • Dati par visām operācijām, kurās jūs piedalāties šajā mājas lapā.
 • Informācija, kuru jūs ievadāt reģistrējoties mājas.
 • Informācija, kuru jūs nododat, lai izmantotu mūsu pakalpojumus.
 • Jebkāda cita informācija, kuru jūs nododat mājas lapā 123.lv.
 • Personīgās informācijas izmantošana

123.lv var izmantot jūsu personīgo informāciju, lai:

 • Atbalstītu mājas lapas darbību.
 • Personalizētu lappuses speciāli jums.
 • Sniegtu jums piekļuvi visiem mājas lapas servisiem.
 • Publicētu mājas lapā informāciju par jums.
 • Sniegtu jums pakalpojumus, kurus jūs apmaksājat.
 • Nosūtītu jums izrakstus un rēķinus par pakalpojumiem.
 • Veiktu maksājumu norēķinus.

Realizētu mārketinga komunikācijas.

Papildus šajā Konfidencialitātes vienošanās norādītajai iespējamajai personīgās informācijas izpaušanai, 123.lv var nodot arī jūsu personīgo informāciju attiecīgām instancēm saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu tiesvedības vai citos lietu izskatīšanas gadījumos , kā arī, lai aizsargātu likumdošanas noteiktās 123.lv tiesības.

Jūsu datu drošība

123.lv centīsies veikt visus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai izvairītos no jūsu personīgās informācijas zaudēšanas, ļaunprātīgas izmantošanas vai modificēšanas. 123.lv jūsu nodoto informāciju glabās tikai savos drošajos serveros. Ļoti svarīga informācija tiks nodota tikai šifrētā veidā, izmantojot modernas kriptogrāfijas metodes.

Informācijas nodošana starp valstīm

Informācija, kuru vāc 123.lv, var tikt glabāta, apstrādāta un nodota starp tām valstīm, kurās 123.lv realizē kādu darbību, lai pilnā apjomā sniegtu visus pakalpojumus saskaņā ar šo Konfidencialitātes vienošanos. Papildus zināma informācija, kuru jūs nosūtāt publicēšanai šajā mājas lapā, tiks parādīta publiski un būs pieejama visai pasaulei. Jūs piekrītat tādai jūsu informācijas nodošanai starp dažādām valstīm.

Izmaiņas šajā dokumentā

123.lv var ieviest labojumus Konfidencialitātes vienošanās, atjaunojot šo lappusi. 123.lv patur sev tiesības par šīm izmaiņām jūs personīgi neinformēt. Mēs iesakām periodiski pārskatīt šo dokumentu, lai sekotu izmaiņām.

Trešo personu mājas lapas

Šī mājas lapa ietver ārējas atsauces uz citām mājas lapām 123.lv nekādā veidā neatbild par šo mājas lapu konfidencialitātes un citām vienošanām, kā arī to saturu.

Jautājumi 123.lv

Ja jums ir jautājumi sakarā ar Konfidencialitātes vienošanos vai par to, kādā nolūkā 123.lv izmanto jūsu personīgo informāciju, vērsieties atbalsta dienestā.